Gry

KINKA EYE TRACKER GAMES

Po włączeniu i odpowiednim skalibrowaniu eye trackera można uruchomić program KINKA. Gry podzielone są na 5 różnych grup, które koncentrują się na rozwijaniu konkretnych umiejętności.

KONCENTRACJA WZROKU NA NIERUCHOMYM OBIEKCIE


W tej grupie znajdują się gry, których główną aktywnością jest skupienie wzroku na obecnym na obrazku obiekcie. Najważniejszym celem jest tutaj wyodrębnienie jakiegoś przedmiotu lub obrazka i wywołanie na nim efektu za pomocą spojrzenia. Dziecko uczy się nie tylko analizy otoczenia, ale także tego, że jego spojrzenie ma wpływ, może wywołać jakiś efekt.KONCENTRACJA WZROKU NA RUCHOMYM OBIEKCIE


Głównym zadaniem w tej grupie gier jest podobnie jak wyżej, wychwycenie za pomocą wzroku jakiegoś przedmiotu lub zwierzęcia. Różnica polega jednak na tym, że obiekt się porusza. Może to być duże wyzwanie dla dziecka, dlatego terapeuta lub rodzic ma możliwość zadecydowania o tym, jak dużo będzie danych obiektów na planszy oraz jak szybko będą się poruszać.


PRZYTRZYMYWANIE WZROKU


W tej kategorii celem gier jest przytrzymanie wzroku przez dłuższy czas na obiekcie. Dziecko uczy się że nie wystarczy spojrzenie, aby zobaczyć co się dalej stanie, ale wymagana jest od niego większa koncentracja i utrzymanie wzroku w jednym miejscu przez kilka sekund. W zależności od poziomu trudności jest to ułamek sekundy lub 2, 3 albo nawet 4 sekundy. Dziecko może oczywiście mrugać – program ignoruje krótkie i przypadkowe mikroruchy oka.WODZENIE WZROKIEM


Wodzenie wzroku za obiektem polega na tym, że dziecko cały czas kieruje wzrok w stronę, w którą przemieszcza się jakiś przedmiot. Gdy dziecko odwróci wzrok, ścieżka ruchu zostaje przerwana. Jest to bardzo trudna umiejętność, bo wymaga dużej koncentracji i samozaparcia ze strony dziecka, ale jakże satysfakcjonująca, gdy uda osiągnąć się cel!INNE


Znajdują się tu gry które na pewno realizują mnóstwo celów terapeutycznych, ale przede wszystkim mają być dla dziecka zabawą. Wzbudzanie poczucie sprawstwa u osoby, która zazwyczaj niewiele może zrobić bez pomocy innych, to cel który sami sobie stawiamy. Tutaj właśnie znajdują się gry, które realizują ten cel.